Delete student attempts for this lesson (user id)

Type a username in here and click "Save Changes" to delete all attempts and grades for that user.

Spis wszystkich plików pomocy
Pokaż tą pomoc w języku: Polski