His_07 Późne średniowiecze
(H_07)

Europa w okresie od X do XV w.: Madziarzy; Święte Cesarstwo Rzymskie; spór o dominium mundi; wyprawy krzyżowe; kryzys Kościoła - "niewola awiniońska", schizma zachodnia i ruch soborowy; upadek Bizancjum