His_06 Wczesne średniowiecze
(H_06)

Dzieje Europy w wiekach od V do IX: podział imperium romanum, wędrówka ludów - państwa germańskie, Hunowie, monarchia karolińska i państwo kościelne
cesarstwo karolińskie - rozkwit i kryzys; Słowianie - migracja i pierwsze państwa (Wielkie Morawy)