His_03 Antyczny Bliski Wschód
(H_03)

Dzieje Mezopotamii i Egiptu od początku III tysiąclecia do końca I tysiąclecia przed Chrystusem; Indoeuropejczycy w antycznych dziejach Bliskiego Wschodu