His_02 Prehistoria
(H_02)

Antropogeneza, paleolit i neolit, rewolucja neolityczna i cywilizacje wielkich rzek