His_01 Wstęp do historii
(H_01)

Różne znaczenia pojęcia "historia", historia jako nauka i jako przedmiot nauczania, nauki pomocnicze historii, źródła historyczne, chronologia i periodyzacjadziejów