Courses 
18 XX wiek Polska do 1918 roku - kursThis course requires an enrolment key
17 XX wiek świat do 1918 roku - kursThis course requires an enrolment key
16 XIX wiek Polska - kursThis course requires an enrolment key
15 XIX wiek świat - kursThis course requires an enrolment key
14 XVIII wiek Polska - kursThis course requires an enrolment key
13 XVIII wiek świat - kursThis course requires an enrolment key
12 Rzeczpospolita Obojga Narodów - kursThis course requires an enrolment key
11 XVII wiek świat -kursThis course requires an enrolment key
10 Polska Jagiellonów i pierwszych wolnych elekcji - kursThis course requires an enrolment key
09 XVI wiek świat - kursThis course requires an enrolment key
08 Polska Piastów II i Andegawenów - kursThis course requires an enrolment key
07 Polska Piastów I - kursThis course requires an enrolment key
06 Późne Średniowiecze - kursThis course requires an enrolment key
05 Wczesne średniowiecze - kursThis course requires an enrolment key
04 Starożytny Rzym - kursThis course requires an enrolment key
03 Starożytna Grecja - kursThis course requires an enrolment key
02 Antyczny Bliski Wschód - kursThis course requires an enrolment key
01 Wstęp do historii i prehistoria - kursThis course requires an enrolment key