Kursy 
20 XX wiek Polska po 1945 roku
19 XX wiek świat po 1945 roku
18 XX wiek Polska do 1918 roku - materiały
17 XX wiek świat do 1918 roku - materiały
16 XIX wiek Polska - materiały
15 XIX wiek świat - materiały
14 XVIII wiek Polska - materiały
13 XVIII wiek świat - materiały
12 Rzeczpospolita Obojga Narodów - materiały
11 XVII wiek świat - materiały
10 Polska Jagiellonów i pierwszych wolnych elekcji - materiały
09 XVI wiek świat - materiały
08 Polska Piastów II i Andegawenów - materiały
07 Polska Piastów I - materiały
06 Późne Średniowiecze - materiały
05 Wczesne Średniowiecze - materiały
04 Starożytny Rzym - materiały
03 Starożytna Grecja - materiały
02 Antyczny Bliski Wschód - materiały
01 Wstęp do historii i prehistoria - materiały